02.02.2021

Yleinen

Tiedote 2.2.2021

Metsäteollisuuden kuljetuksiin erikoistunut Konnekuljetus Oy on ensimmäisten joukossa alallaan ottanut käyttöön päästöraportoinnin asiakkailleen. Päästöraportit muodostetaan kuljetettujen tonnien, ajettujen kilometrien sekä kulutuksen perusteella. Päästöjä vähennetään esimerkiksi meno-paluukuljetuksia hyödyntäen. Päästöjen seuranta on Konnekuljetukselle merkittävä askel ympäristövaikutusten minimoinnin tiellä.

Ympäristövaikutusten ymmärrys sekä sidosryhmien vastuullisuusodotukset yrityksiä kohtaan kasvavat koko ajan. Yritykselle ei enää riitä, että täyttää lakisääteiset vähimmäisvelvoitteet, vaan pitää tehdä enemmän ja toimia ennakoiden. Tämä näkyy myös logistiikka-alalla.

Konnekuljetuksen asiakas Metsä Group on vastikään päivittänyt toimittajiaan koskevat eettiset ohjeistuksensa, joissa päästöttömyyden tavoite on keskeisessä roolissa kaikilla toiminnan osa-alueilla.

– Kaikkien sopimustemme liitteeksi tuleva ohjeistus on vahva viesti kumppanikentälle – puutavaran hankinnan logistiikassa tullaan jatkossa edellyttämään hiilijalanjäljen huomioimista, kertoo puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti Metsä Groupista.

Metsä Groupin kuljetusvolyymi on merkittävä. Noin 500 yhdistelmäajoneuvoa kuljettaa päivittäin eri muodoissaan olevaa puutavaraa yhtiölle, vuositasolla yhteensä lähes 20 miljoonaa kuutiota. Logistiikan päästöillä on siis suuri merkitys.

Ekotehokas kuljettaa vähemmällä enemmän

Konnekuljetus halusi lähteä ratkomaan aktiivisesti ympäristövaikutuksiin liittyviä haasteita kaikilla toimintansa osa-alueilla. Systemaattisen päästöraportoinnin kehittäminen ja käyttöönotto on merkittävä ympäristövastuun ja läpinäkyvyyden askel.

– Haluamme vaikuttaa kuljetusalan hiilijalanjälkeen niillä keinoilla, jotka ovat käytettävissä. Kaluston ympäristöystävällisyyteen panostamisen lisäksi näemme, että kuljetusten optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä polttoainesäästöjä ja pienentää näin hiilijalanjälkeä, sanoo Konnekuljetuksen toimitusjohtaja Mika Liimatainen.

Päästöraportointi on saanut pilottivaiheessa mukana olleiden Konnekuljetuksen asiakkaiden keskuudessa erittäin myönteisen vastaanoton. Päästöraportointi sisältyy palveluun, eikä asiakas maksa siitä ylimääräistä hintaa.

Metsä Groupissa Konnekuljetuksen kehitystyö on otettu vastaan ilolla.

– Olen todella ylpeä siitä, että meillä on logistiikkakumppanina Konnekuljetus, joka on oma-aloitteisesti lähtenyt miettimään keinoja päästöjen vähentämiseksi. Se luo oikeanlaista painetta myös muille yrityksille, Alarautalahti kertoo.

Alarautalahti näkee merkittävimpänä yksittäisenä päästöjenhallintakeinona juuri meno-paluukuljetusten optimoinnin.

– Päästöt saadaan pidettyä minimissä, kun autot eivät aja tyhjinä. Konnekuljetus on onnistunut tässä mielestäni erityisen hyvin. Yritys on hyvin verkostoitunut muiden alan toimijoiden kanssa, joten kuljetusten järjestely sujuvasti on mahdollista. Näen, että yritysten välinen yhteistyö on tässä asiassa avainroolissa.

Seuranta auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä

Alarautalahti näkee päästöraportoinnin lähtöpisteenä tulevaisuuden kehitystyölle.

– Odotamme päästöraportteja kiinnostuneina. Tästä alkaa varmasti myös jatkokehittäminen, sillä rima nousee koko ajan. Ilmastohaaste ei tule poistumaan meiltä koskaan, joten juoksua on vain pyrittävä kiristämään.

Liimatainen kertoo, että yksinkertaisesta ja visuaalisesta raportista seurantajakson päästöt on helppo todeta.

– Muutos alkaa aina nykytilanteen toteamisesta. Kun kuljetuksia aletaan tarkastella kuukausi- ja vuositasolla, voidaan huomata kehittämispaikkoja ja ryhtyä yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jatkuvan raportoinnin avulla nähdään pikku hiljaa myös muutostrendi – onko hiilijalanjälkeä saatu pienennettyä? Vertailua voidaan tehdä anonyymisti myös muihin seurannan piirissä oleviin yrityksiin.

– Asiakkaillamme on aito halu ja myös tarve raportoida toimintansa ympäristövaikutuksista laajasti eri näkökulmista. Kuljetusten hiilijalanjäljen raportointi tuo heille yhden uuden työkalun kokonaiskuvan rakentamiseen.

Lisätiedot:

Mika Liimatainen
toimitusjohtaja
Konnekuljetus Oy
Puh: 040 735 7670

Konnekuljetus 2020