16.06.2023

Yleinen

Pitkät HCT (High Capacity Transport) -yhdistelmät ovat tulleet kuljetusyrityksiin jäädäkseen. Tammikuussa 2019 lainsäädäntö muuttui, kun yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi 25,25 metristä 34,5 metriin ja sallittuihin yhdistelmätyyppeihin tehtiin lisäyksiä. Lainsäädäntömuutoksen taustalla oli jo yli 20 miljoonan kilometrin poikkeuslupakokeiluja, johon myös Konnekuljetus Oy osallistui kesästä 2018 alkaen.

Konnekuljetuksen tässä artikkelissa tarkasteltava HCT-testijakso ajoittuu ajanjaksolle 27.6.2018-31.12.2022. HCT-testijaksossa oli mukana yksi ajoneuvoyhdistelmä ja raportin tulos tarkastellaan poikkeuslupakokeiluun määritellyistä reittiväleistä. Jaksossa käytetty ajoneuvoyhdistelmä on 28,25 metriä pitkä yhdellätoista akselilla ja sen kokonaispaino on 90 tonnia. Artikkelissa verratun normaalin ajoneuvoyhdistelmän määritelmänä on käytetty kokonaispainoltaan 76 tonnin yhdistelmää.

Raportointiaikana HCT-yhdistelmällä suoritettu työ vähensi tarvittavien kuormien kappalemääriä 1229 kappaletta.

Raportointiaikana ajoneuvolle kertyi ajettuja kuormia 5152 kappaletta ja kuljetettuja tonneja noin 300 000. Keskikuormapainon erotus normaaliin yhdistelmään nähden per kuorma oli reilu 11 tonnia. Normaalin yhdistelmän keskikuormalla sama määrä kuljetettuja tonneja olisi vaatinut 6381 kuormaa, eli raportointiaikana HCT-yhdistelmällä suoritettu työ vähensi tarvittavien kuormien kappalemääriä 1229 kappaletta. Näin ollen joka viides kuorma kuitattiin hyötykuormaa kasvattamalla HCT-yhdistelmän avulla.

Testijakson aikana kuljetettujen tonnien osalta säästyi siis noin 175 000 litraa polttoainetta ja samalla luonnollisesti myös hiilidioksidipäästöt vähenivät.

Kun kuormien kappalemäärät ja kuljetetut tonnit on vertailussa todettu noin 20 % tehokkaammiksi, kokonaishyödyn raportoinnin kannalta on tarpeen tarkastella myös päästöjen ja polttoaineen kulutuksen suhteutusta aiemmin esitettyyn verraten. HCT-yhdistelmä on painavampi kuin normaali yhdistelmä, joten sen polttoaineenkulutuskin on luonnollisesti suurempi, kuitenkin polttoaineenkulutuksen kasvun pysyessä suhteessa pienempänä kuin kokonaismassan kasvu. Kun suhteutetaan testijakson hyötykuorman kasvu edellä mainittuihin, kokonaishyötyä HCT-yhdistelmän eduksi tulee polttoaineen kulutuksen osalta noin 15 %, eli noin 0,5 litraa per kuljetettu tonni ajoneuvosuoritteella. Testijakson aikana kuljetettujen tonnien osalta säästyi siis noin 175 000 litraa polttoainetta ja samalla luonnollisesti myös hiilidioksidipäästöt vähenivät.

HCT-yhdistelmää on testijaksolla tarkasteltu määritellyillä reiteillä, joiden tieinfra ja kuljetusmatkat ovat riittävän tasalaatuiset luotettavan tuloksen saamiseen. Mainittava seikka testijakson tuloksista tieinfran kannalta on muiden tahojen tutkimusten lisäksi edellä mainittu 1229 kappaletta säästettyjä ajoneuvosuoritteita, jotka on syytä huomioida kustannus- ja päästövaikutuksien lisäksi myös tiestön käyttötarpeen vähentymisen kannalta.

Vähentyneiden ajoneuvosuoritteiden määrän myötä voidaan todeta myös liikenneonnettomuusriskin pienentyvän. Raskaan liikenteen onnettomuusriskejä tarkastellessa suurimmat riskit ovat ajoneuvosta ja ajoneuvon kuljettajasta riippumattomia tekijöitä, mutta ajoneuvoon liittyvistä aiheista yksi yleisesti tunnistettu riski on vetoauton ja perävaunun massasuhde. HCT-ajoneuvon myötä tehtiin tärkeä huomio turvallisuuden kehittymisessä, kun ajoneuvon vetoauton massan lisäyksen vaikutuksena yhdistelmän stabiilius etenkin liukkaalla tiepohjalla ja liikkeelle lähdöissä parani.

HCT-ajoneuvon myötä tehtiin tärkeä huomio turvallisuuden kehittymisessä, kun ajoneuvon vetoauton massan lisäyksen vaikutuksena yhdistelmän stabiilius etenkin liukkaalla tiepohjalla ja liikkeelle lähdöissä parani.

HCT-yhdistelmän tavoiteltu hyöty yksikön kuljetuskapasiteetin lisäämisellä on näin ollen Konnekuljetuksen raportointijaksolla toteutunut yhtiön kestävän kasvun periaatteiden mukaisesti, sisältäen tarkastelun hyötykuorman suhteessa kokonaismassaan, kustannusten, ympäristövaikutusten ja turvallisuuden näkökulmista.

Haluamme kiittää erityisesti testijaksoon sitoutunutta henkilökuntaamme, Volvo Trucksia, Metsä Groupia, Trafia ja Metsätehoa hienosta yhteistyöstä projektin aikana.

Konnekuljetus 2020