Author Archives: konneservice

Konnekuljetus investoi biotuoteterminaaliin – toiminta käyntiin syksyn aikana

Konnekuljetus rakennuttaa biotuoteterminaalia Konneveden Tankolammelle. Syksyllä valmistuva, 5 hehtaarin laajuinen terminaalialue mahdollistaa metsäenergian entistä tehokkaamman ja turvallisemman hyödyntämisen Keski-Suomen alueella. Ajatuksena on, että kannot risut ja kaikki muu mahdollinen energiaksi käyvä aines kerätään talteen ja kuljetetaan terminaalille jatkokäsittelyyn. Kesällä kerättyä ja haketettua bioenergiaa kuljetetaan talven aikana alueen lämpölaitoksille. 

– Terminaalilla haketus ja muu jatkokäsittely tapahtuu hyvissä olosuhteissa, tasaisella ja valaistulla alueella. Tämä on merkittävä työturvallisuustekijä verrattuna siihen, että haketus tehdään metsäteiden varsilla säiden armoilla, Konnekuljetuksen toimitusjohtaja Mika Liimatainen sanoo.

Konnekuljetus on koko historiansa ajan toiminut metsä- ja biotuoteteollisuuden logistiikkakumppanina. Paikallisen bioenergian käytön edistäminen fossiilisten polttoaineiden sijaan on yritykselle keskeinen arvo.

– Haluamme tehdä osamme uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi. Turpeen käytöstä tullaan luopumaan ennen pitkää ja mielestämme on tärkeää, että lähellämme olevat bioenergiaresurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön paikkaamaan poistuvia energiamuotoja. Läheltä kerätty metsäenergia työllistää paikallisesti ja vahvistaa myös kansallista huoltovarmuutta.  

Terminaalin rakennuttaminen on Konnekuljetukselle merkittävä investointi ja kysyy myös riskinottokykyä näinä epävarmoina talouden aikoina. 

– Koronan vuoksi talouden näkymät ovat heikentyneet.  Toisaalta nyt rakentamisresursseja on hyvin saatavilla ja asfaltin hinta on alhaalla. Halusimme työllistää paikallisia urakoitsijoita ja osaltamme vauhdittaa talouden elpymistä paikallisesti, siksi päätimme aloittaa rakennuttamisen riskeistä huolimatta.

Lisätiedot:
Mika Liimatainen, toimitusjohtaja
Puh. 040 735 7670